ارتباط با ما

مدیر مسئول: سعید سعادت‌صانعی

استان – شهرستان: تهران – تهران
نشانی پستی: میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر جنوبی، رو به روی پاساژ مهستان، پلاک ۱۲۵۱
کد پستی: ۱۳۱۴۹۸۳۱۸۵
تلفن: ۶۶۴۱۰۰۴۶
دورنگار: ۶۶۴۱۰۰۴۶
پست الکترونیکی: publishing@mftmail.com