تخفیف ویژه!
امور اداري ، بازرگاني ، خدمات ، روابط عمومي

آموزش منشی و مسئول دفتری مراکز گردشگری و تفریحی

400000ریال 320000ریال

مولف: سمیرا ملایی ( کارشناس روابط عمومی)

برای آنان که می خواهند در زمینه شغل منشی و مسئول دفتری مراکز گردشگری و تفریحی مهارت های کاربردی و آموزشی را بیاموزند.

50 در انبار

مولف: سمیرا ملایی ( کارشناس روابط عمومی)

برای آنان که می خواهند در زمینه شغل منشی و مسئول دفتری مراکز گردشگری و تفریحی مهارت های کاربردی و آموزشی را بیاموزند.

آنچه در این کتاب می خوانید:
آشنایی با شرح وظایف یک مسئول دفتری موفق در زمینه گردشگری

آشنایی با شرح منابع سازمانی و جایگاه مسئولین دفتری

آشنایی با واژه های رایج در صنعت گردشگری
آشنایی با نحوه تعامل و ارتباط گیری موفق با دیگران در محیط های کاری(گردشگری)

آشنایی با وبسایت های مهم در زمینه گردشگری

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

شابك

9786222180041

مولف

سمیرا ملایی